Atnaujinta gaminančių vartotojų vizija – dar daugiau galimybių gamintis elektrą savo reikmėms

2020-10-02

Energetikos ministerija parengė atnaujintą Gaminančių vartotojų viziją, kurioje numatyta, kaip toliau turėtų būti kuriama palanki aplinka gaminančių vartotojų plėtrai. Numatytos keturios pagrindinės veiklos sritys – tobulinamas teisinis reglamentavimas, efektyvesnė kainodara, finansinės paramos užtikrinimo tęstinumas ir tinklų pritaikymas gaminančių vartotojų plėtrai.

Visų šių pakeitimų tikslas – užtikrinti aiškią ir prognozuojamą teisinę aplinką ir paprastą procesą, kuris skatintų fizinius ir juridinius asmenis investuoti į nuosavus elektros energijos gamybos įrenginius, gaminančius elektros energiją iš atsinaujinančių energijos išteklių. Gaminančių vartotojų plėtra ne tik prisideda prie energetinės nepriklausomybės ir klimato kaitos politikos tikslų įgyvendinimo, bet ir kuriamos naujos darbo vietos bei kompetencijos ateities ekonomikos sektoriuje – saulės energetikoje. Tai ypač aktualu COVID-19 „žaliojo atsigavimo“ kontekste.

Atnaujintoje Gaminančių vartotojų vizijoje planuojame kurti dar palankesnę aplinką gaminančių vartotojų plėtrai – gaminančių vartotojų prijungimo kaštų mažinimas, galimybė dalintis sukaupta elektros energija su kitais, gaminančių vartotojų schemos pritaikymas atsinaujinančių išteklių energijos bendrijoms, teisinės aplinkos supaprastinimas, kainodaros peržiūrėjimas, ilgalaikės finansinės paramos užtikrinimas, tinklo pritaikymas gaminančių vartotojų plėtrai bei kt.

Šiuo metu gaminančiu vartotoju tapti gali tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys. Taip pat saulės elektrinę galima įsirengti tiek savo vartojimo vietoje (pvz., ant stogo), tiek įsirengti ar įsigyti „nutolusią“ saulės elektrinę, kai elektra gaminama vienoje vietoje, o vartojama kitoje

Taip pat nuo šių metų visos vartotojų grupės, norinčios tapti gaminančiais vartotojais, gali gauti finansinę paramą. Fiziniams asmenims taikomas fiksuotas įkainis už įsirengtą/įsigytą 1 KW elektrinės galios – 323 Eur. Šiuo metu galima teikti paraiškas ir gauti finansavimą saulės elektrinėms įsirengti arba įsigyti, plačiau skaitykite čia.  

2020 m. buvo pasiektas esminis proveržis gaminančių vartotojų srityje – daugiau nei 7 000 gyventojų yra gaminantys vartotojai su bendra elektrinių galia virš 65 MW. Per metus (nuo 2019 m. rugpjūčio iki 2020 m. rugpjūčio) iš atsinaujinančių energijos išteklių (AEI) elektrą gaminančių vartotojų skaičius išaugo 3  kartus, ir 2020 m. per savaitę vidutiniškai yra įrengiama apie 120 elektrinių.

Su atnaujinta gaminančių vartotojų ilgalaike vizija susipažinti galima čia.

Šaltinis