WALLESS: Invega Priemonių Paketas Verslui Likvidumo ir Finansinėms Problemoms Spręsti

2020-03-31

Nacionalinė plėtros įstaiga „Investicijų ir verslo garantijos“ (toliau – Invega) pradeda įgyvendinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės parengtą planą verslo likvidumui palaikyti ir rengiasi suteikti finansinę pagalbą.

Dokumentą galite rasti čia.