Teisės aktai

Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas, įgaliojimai įgyvendinant įstatymą:

LIETUVOS RESPUBLIKOS ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGETIKOS ĮSTATYMAS

Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymą

Dėl Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo energijai gaminti skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO ELEKTROS ENERGIJAI GAMINTI SKATINIMO KVOTŲ IR AUKCIONŲ REGIONŲ PATVIRTINIMO

Poįstatyminiai teisės aktai:

Dėl Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo

Dėl Energijos iš atsinaujinančių išteklių gamintojo prievolių įvykdymo užtikrinimo pateikimo ir panaudojimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO 2012 M. LAPKRIČIO 7 D. ĮSAKYMO NR. 1-220 „DĖL ENERGETIKOS OBJEKTUS, ĮRENGINIUS STATANČIŲ IR EKSPLOATUOJANČIŲ DARBUOTOJŲ ATESTAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

Dėl Elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančių energijos išteklių, kilmės garantijų išdavimo, perdavimo ir jų galiojimo panaikinimo ir kitose valstybėse narėse išduotų kilmės garantijų pripažinimo Lietuvos Respublikoje taisyklių patvirtinimo

Atsinaujinančių energijos išteklių gamybos įrenginius montuojančių specialistų rengimą, reglamentuojantys teisės aktai:

Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos, įgyvendindama atsinaujinančių išteklių energijos gamybos įrenginius montuojančių specialistų rengimo atestacijai proceso administravimo funkcijas, atlieka įmonių, įstaigų ir organizacijų, siekiančių įgyti teisę rengti atsinaujinančių išteklių energijos gamybos įrenginius montuojančius specialistus, montuojančius nedidelės apimties (iki 100 kW vardinės atiduodamosios galios) biomasės katilus ir nemūrines krosnis, geotermines sistemas ir šilumos siurblius, saulės šviesos ir saulės šilumos energijos gamybos įrenginius, įskaitant paleidimą ir derinimą, prašymų vertinimą.

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO ĮSAKYMAS DĖL ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGIJOS GAMYBOS ĮRENGINIŲ MONTAVIMO DARBŲ KOKYBĖS PRIEŽIŪROS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO ĮSAKYMAS DĖL ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGIJOS GAMYBOS ĮRENGINIUS MONTUOJANČIŲ SPECIALISTŲ RENGIMO ATESTACIJAI

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO ĮSAKYMAS DĖL ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGIJOS GAMYBOS ĮRENGINIŲ MONTAVIMO DARBŲ KOKYBĖS PRIEŽIŪROS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO 2012 M. LAPKRIČIO 7 D. ĮSAKYMO NR. 1-220 „DĖL ENERGETIKOS OBJEKTUS, ĮRENGINIUS STATANČIŲ IR EKSPLOATUOJANČIŲ DARBUOTOJŲ ATESTAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

VALSTYBINĖS ENERGETIKOS INSPEKCIJOS PRIE ENERGETIKOS MINISTERIJOS VIRŠININKO ĮSAKYMAS DĖL ĮMONIŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ, SIEKIANČIŲ ĮGYTI TEISĘ RENGTI ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGIJOS GAMYBOS ĮRENGINIUS MONTUOJANČIUS SPECIALISTUS, PRAŠYMŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO